Jednota umělců výtvarných

Union of Creative Artists

česky | english

Fotogalerie

Photogallery

Jednota dnes
8.1.2014 – 26.1.2014
Foto Jaroslav Kučera

Union today
8.1.2014 – 26.1.2014
Photo by Jaroslav Kučera

Před 80 lety Jednota postavila Novou síň.

K významnému výročí Jednota umělců výtvarných připravila výstavu děl svých současných členů. Od roku 1898, kdy byla Jednota umělců výtvarných založena, prošlo tímto spolkem stovky umělců tvořících v základních výtvarných oborech. Přestože minulý režim nebyl spolkové činnosti nakloněn a všechny spolky byly zákonem rozpuštěny, byla činnost JUV opakovaně obnovena, naposledy v roce 1991. V současnosti je ve spolku soustředěno 35 členů. Vystavená díla jsou volným výběrem z jejich aktuální tvorby.

 

Všechny fotogalerie

All photogalleries

Současná tvorba - 2018
25.7.2018 – 5.8.2018
Contemporary art - 2018
25.7.2018 – 5.8.2018
Současná tvorba - 2017
1.8.2017 – 20.8.2017
Contemporary art - 2017
1.8.2017 – 20.8.2017
Opět po roce - 2016
15.6.2016 – 26.6.2016
Again, after a year - 2016
15.6.2016 – 26.6.2016
Současná tvorba - 2015
7.1.2015 – 25.1.2015
Contemporary art - 2015
7.1.2015 – 25.1.2015
Jednota dnes
8.1.2014 – 26.1.2014
Union today
8.1.2014 – 26.1.2014
Jednota umělců výtvarných - Letní setkání
15.8.2012 – 30.8.2012
Union of Creative Artists members - Summer meeting
15.8.2012 – 30.8.2012